top of page
Search

Var med och utveckla Skurups Centrum


Kommunen har nu en enkät ute som de behöver så många svar på som möjligt! Den handlar nämligen om hur Skurups Centrum önskas utveckla från kommunborna.


Information nedan från kommunen:


Tillsammans utvecklar vi centrala Skurup till en ännu bättre plats! Var med och tyck till. Följ länken: https://www.skurup.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/projekt

Vi vill veta vad du tycker om Skurups centrala delar och vad du behöver för att det ska bli ännu bättre. Därför har vi utformat en enkät. På 3-5 minuter bidrar du med viktiga synpunkter, så att vi kan bygga vidare på platsen för det goda livet. Dina svar är helt anonyma.

Stort och varmt tack för att du deltar!

Enkäten är en del i ett projekt för centrumutveckling som drivs av TAM, på uppdrag av:

• Bösarps grus & torrbruk

• C J Åkesson fastighetsförvaltning AB

• LENY fastighets AB

• Stjernplan AB

• Skurups sparbank

• Skurups kommun

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page